Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
tel. 017 867-11-42, fax. 017 867-19-54
e-mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl
Ważne informacje:
Ostatnio dodano:

2015-09-03 Niezbędnik dla ucznia, rodzica i nauczyciela
na rok szkolny 2015/2016

2015-09-03 Wydłużenie realizacji projektu: Edukacja pracy 2
... zwracam się z prośbą do Państwa Dyrektorów o zachęcenie nauczycieli do udziału w szkoleniach ...

2015-09-03 List Prezesa Fundacji: Rodzice w szkole
Do Dyrektorów Szkół

2015-09-03 Odbiór aktów nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego
do dnia 18 września 2015 r., w godzinach pracy urzędu.

2015-09-03 Projekt: Solidarna Szkoła
Cel: kształtowanie u uczniów poczucia tożsamości historycznej, solidarności społecznej oraz wspólnoty lokalnej

2015-09-02 Program: ''Bezpieczna +'' - ogłoszenie o konkursie
Podkarpacki Kurator Oświaty ogłasza konkurs wniosków o udzielenie wsparcia finansowego

2015-09-02 Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej
w sprawie żądania od rodziców dzieci korzystających z edukacji przedszkolnej zakupu podręczników lub ...

2015-09-02 SIO - wrzesień 2015 - zbieranie danych
Scalone zbiory z całej JST (po eksporcie), proszę przesłać odpowiednio do 22 września oraz 19 października 2015r.,

2015-09-02 „Integracja monetarna ze strefą euro”
Konferencja dla nauczycieli z Podkarpacia

2015-09-01 List Podkarpackiego Kuratora Oświaty
z okazji nowego roku szkolnego 2015/2016

2015-09-01 Pilne! Zbieranie informacji - liczba sześciolatków
Prosimy JST o pilne przekazanie informacji nt. liczby sześciolatków w klasach I SP

2015-09-01 Listy Minister Edukacji do nauczycieli i rodziców
z okazji nowego roku szkolnego 2015/2016

2015-08-31 Wyprawka szkolna
Sposób wyliczenia dochodu uprawniającego do pomocy

2015-08-31 Termin składania wniosków o korektę dotacji
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie uprzejmie informuje, że wnioski o zmianę podziału

2015-08-28 List Rzecznika Praw Dziecka
z okazji nowego roku szkolnego 2015/2016

2015-08-27 Zmiany przepisów prawa
Ministerstwo Edukacji Narodowej przesłało zestawienie zmian przepisów prawa od roku szkolnego 2015/2016

2015-08-27 Program: Dzieciństwo bez próchnicy
Akcja skierowana do przedszkoli i punktów przedszkolnych

Z działów:
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie