Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w
tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-19-54
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl
W CENTRUM UWAGI
patroni arrows festiwal nauki Złoty prym Dobra szkoła kodowanie Cyberbezpieczeństwo bezpieczne wakacje ProgramRozwoju MojaSzkolaMojaPrzyszlosc

Ważne informacje:

Ostatnio dodano:

2017-07-20 Szkolenia w ramach Narodowego Programu Zdrowia
podniesienie kompetencji i praktycznych umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną przez oglądanie  pornografii

2017-07-20 Narodowe Czytania Wesela Stanisława Wyspiańskiego
Serdecznie zapraszam do włączenia się w akcję poprzez organizowanie w swoich szkołach i placówkach wspólnego czytania

2017-07-19 List MEN do dyrektorów - zakup podręczników
Informacja związane m.in. z dotacją celową

2017-07-18 Nowe akty prawne
Informacje o nowych aktach prawnych

2017-07-17 Zapytanie ofertowe - kursy i konferencje
Mogą wziąć udział wykonawcy, którzy prowadzą statutową działalność w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli

2017-07-17 MERITUM
Pismo Podkarpackiego Kuratora Oświaty – lipiec 2017 r.

2017-07-17 Zapytanie ofertowe - studia podyplomowe
Mogą wziąć udział wykonawcy, którzy prowadzą statutową działalność w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli

2017-07-14 Konkurs IPN Rzeszów: Opór społeczny wobec ...
Opór społeczny wobec rządów komunistycznych w krajach Grupy Wyszehradzkiej

2017-07-13 II edycja Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów
W II edycji Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów mogą wziąć udział uczniowie gimnazjów i szkół podstawowych

2017-07-13 Wizyta studyjna w Niemczech
Zapraszam Państwa Dyrektorów do udziału w wizycie studyjnej w Kraju Saary (Niemcy) od 17-23 września 2017 r.

2017-07-13 Podstawa programowa kształcenia ogólnego - przedszkola i SP
Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego dla przedszkoli i szkół podstawowych - strona ORE

2017-07-05 Sieciaki na wakacjach w Twoim mieście - zorganizuj piknik!
Adresaci: biblioteki, DK, szkoły, świetlice, ośrodki pomocy społecznej, PPP, szpitale, organizatorzy wypoczynku

2017-07-05 Powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki
Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku w sprawie uzgodnienia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki ...

2017-07-05 Szkolenie: Edukacja wobec wyzwań
Szkolenie jest elementem projektu współfinansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ

2017-07-04 MEN rozpoczyna nabór do II kadencji Rady Dzieci i Młodzieży
MEN zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy ukończyli 13 lat oraz absolwentów do 21 lat

2017-07-04 Wolne miejsca w szkołach ponadgimnazjalnych
Wykaz jest na bieżąco aktualizowany, prosimy szkoły o systematyczne przesyłanie informacji

2017-06-28 Program: Nie zagubić talentu - 2017 rok
program wspierania młodzieży uzdolnionej

Z działów:
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie