Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w
tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl
Ważne informacje:
Ostatnio dodano:

2016-10-21 Wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów
na rok szkolny 2016/2017

2016-10-21 Wolontariat - dobre praktyki - ankieta
bardzo prosimy o przesyłanie przykładów działalności wolontarystycznej ...

2016-10-20 Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia
weryfikacja według stanu na dzień 21 października 2016 roku

2016-10-18 Składanie wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
na stopień nauczyciela dyplomowanego - 31 października 2016 r.

2016-10-17 Konkurs: Racjonalnie się odżywiasz, zdrowie wygrywasz
Wyniki etapu wojewódzkiego

2016-10-14 Nagroda im. Jana Rodowicza - Anody
konkurs dla osób wyróżniających się zaangażowaniem w działaniach społecznych

2016-10-14 Program: Chronimy dzieci
Chronimy Dzieci to program certyfikowania placówek realizujących politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

2016-10-14 Pocztówka do Pana Sienkiewicza
Konkurs plastyczny

2016-10-14 Program współpracy transgranicznej
Dodatkowy nabór na mikroprojekty w ramach 3. osi priorytetowej Programu Interreg V-A

2016-10-13 Zgłaszanie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych
w celu sporządzenia wykazu konkursów, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum

2016-10-13 Wypłata nagród Podkarpackiego Kuratora Oświaty
Uprzejmie informuję, że środki na wypłatę nagród PKO zarezerwowane są w budżecie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

2016-10-13 List Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka
List z okazji Dnia Edukacji Narodowej

2016-10-11 Akcja edukacyjna: Prawa Pacjenta Dziecka w szkole
Celem akcji NFZ jest zapoznanie uczniów z prawami pacjenta

2016-10-11 Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
zaprasza nauczycieli na kursy doskonalące i inne zajęcia edukacyjne

2016-10-10 Wojewódzka uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej
podczas której nauczycielom i pracownikom oświaty wręczone zostaną odznaczenia państwowe

2016-10-07 Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego
Nabór wniosków dla szkół i placówek kształcenia zawodowego, które nie otrzymały wsparcia w pierwszym konkursie

2016-10-07 INTERREG - oferta słowacko-polskiej współpracy dla szkół
Rozwój współpracy transgranicznej i kształcenia ustawicznego w słowacko-polskim pograniczu

Z działów:
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie