Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
tel. 017 867-11-42, fax. 017 867-19-54
e-mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl
Ważne informacje:
Ostatnio dodano:

2016-02-03 Nagroda Kuratora Oświaty - składanie wniosków
Wnioski o przyznanie nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty należy przesłać do 18.03.2016r.

2016-02-03 Zgłaszanie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych
w celu sporządzenia wykazu konkursów, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum

2016-02-02 Komiks: Nie jesteś na sprzedaż - dystrybucja
Informacja dla JST na temat dystrybucji komiksów

2016-02-01 Opiniowanie przez PKO planu sieci
publicznych jednostek edukacyjnych - procedura

2016-02-01 Politechnika Dziecięca
Rejestracja na semestr letni 2016

2016-01-29 Zarządzenie Nr 3/2016
w sprawie ustalenia harmonogramów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

2016-01-29 Wysokość przewidywanych kwot dotacji
na wypłatę stypendiów i zasiłków losowych w okresie od stycznia do czerwca 2016 roku

2016-01-29 Konkurs recytatorski i plastyczny
dla szkół noszących imię ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

2016-01-28 Udział w badaniach IBE
kompetencje trzecioklasistów i piątoklasistów

2016-01-28 Rusza II edycja "Finansoaktywni. Misja: Budżet"
- ogólnopolski program Ministerstwa Finansów

2016-01-20 Bezpieczne ferie - materiały informacyjne
Przydatne informacje na stronach internetowych

2016-01-20 Pakiet edukacyjny: Dopalacze, odsłona piekła
pakiety dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych

2016-01-18 Sprawdzian, egzamin maturalny
Materiały dla uczniów i nauczycieli

2016-01-18 Konkurs wiedzy o Chorwacji
organizowany z okazji 25-lecia niepodległości Republiki Chorwacji w 2016 roku

2016-01-18 Harmonogram sprawdzianów i egzaminów w 2016 r.
CKE przypomina ...

2016-01-13 Informacja dotycząca organizacji wypoczynku
w czasie ferii zimowych

2016-01-08 Konkursy przedmiotowe - III etap - miejsca i termin
dla gimnazjów i szkół podstawowych

Z działów:
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie